Live Chat Software by Kayako
RSS خوراک
پایگاه آموزش : سامانه همایش ها > راهنمای کاربران: ثبت‌نام و ارسال مقاله
راهنمای کاربران: ثبت‌نام و ارسال مقاله افرادی که متقاضی شرکت در یک همایش هستند ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کرده و سپس با فعال‌سازی نام کاربری خود، فرم شرکت در همایش را تکمیل کنند. در برخی موارد، تکمیل فرآیند شرکت در همایش مشروط به پرداخت هزینه شرکت در ...
Help Desk software by Kayako